کد تخفیف به مناسبت راه اندازی زبان فارسی در فالوورساز

به مناسبت اضافه شدن زبان فارسی و افزایش تعداد مشترکین فارسی زبان به سرویس فالوورساز تخفیف 50 درصد برای تمامی سرویس ها قابل استفاده می باشد.

لازم به ذکر می باشد این کد تا تاریخ 1 مهر 1397 قابل استفاده می باشد.

نکته: استفاده از این کد هیچگونه محدودیتی ندارد و تا تازیخ ذکر شده هر تعداد تراکنش را پشتیبانی می کند.

کد تخفیف: Farsil می باشد.